Ladda bilen-bidrag

Laddbox till halva kostnaden

För dig som kommer att installera eller har installerat en GARO laddbox i ditt hem, finns det ett Ladda bilen-bidrag att söka hos Naturvårdsverket. För att du ska kunna söka det här stödet måste du äga eller ha nyttjanderätt till fastigheten som du söker för.

Viktigt att tänka på är att du måste göra installationen av din laddningspunkt först och sedan ansöka om bidrag, samt att ansökan måste ha kommit in till Naturvårdsverket senast sex månader efter att installationsarbetet genomförts.

Tänk på att spara alla kvitton då dessa ska bifogas din ansökan. Det du kan få stöd för är hälften av kostnaderna för laddboxen, material och arbetskostnaden för installationen. Arbetet måste utföras av behörig installatör och laddningspunkten ska uppfylla kraven i förordningen. GAROs laddboxar uppfyller dessa krav. Du kan få 50% av kostnaden tillbaka och som mest 10 000 kronor per fastighet.

Du hittar mer information om Ladda hemma-bidraget på Naturvårdsverkets hemsida, där du även kan ansöka om bidraget.