Laddbox hemma för villa

Smart och säker laddning hemma med GARO laddbox

GARO laddbox är utvecklad för enkel, säker och effektiv fordonsladdning i anslutning till den egna bostaden. Laddboxen har ett inbyggt smart masterkort för trådlös uppkoppling mot bostadens nätverk och är förberedd för dynamisk lastbalansering för att inte överbelasta husets säkring. Kan förses med lås och RFID-tag som hindrar en obehörig användning. I enlighet med kraven från Elinstallationsreglerna är laddboxen försedd med DC-övervakning, vilken fungerar som en smartare version av jordfelsbrytare typ B. Den inbyggda energimätaren gör att GARO laddbox uppfyller kraven för bidrag från Naturvårdsverket.

Lastbalansering skyddar säkringarna

Lastbalansering skyddar säkringarna

GARO laddbox innehåller en energimätare som avläses i realtid. Förprogrammerade gränsvärden ser till att din vanliga huvudsäkring kan klara ladduppdraget utan att du behöver säkra upp till ett dyrare årsabonnemang. Genom att aktivera den dynamiska lastbalanseringen känner laddboxen av hela husets samtida elförbrukning och anpassar laddeffekten därefter (kräver att en separat elmätare installeras i elcentralen). Det gör att huvudsäkringen aldrig överbelastas medan laddströmmen till bilen kan variera mellan 6A och 32A.

Viktigt att tänka på

Viktigt att tänka på

För säker elbilsladdning hemma behöver du en laddbox med Typ2-uttag som klarar hög belastning under lång tid. Elsäkerhetsverket avråder också från regelbunden laddning i vanliga vägg- eller motorvärmaruttag. Den laddkabel med kontrollbox som oftast följer med fordonet är avsedd för temporär laddning och klarar inte återkommande hög belastning under längre tider.

För att ladda en elbil måste det finnas en jordfelsbrytare typ A med DC-detektor eller jordfelsbrytare typ B. Detta finns redan integrerat i GARO laddbox för elbil.

Snygg och smart design som tål att installeras både inomhus som utomhus

Snygg och smart design som tål att installeras både inomhus som utomhus

Hur fort vill du ladda?

Hur fort vill du ladda?

GARO laddbox finns i olika modeller med laddning upp till 2, 4, 6 eller 11 mil per timme. Olika bilar tar olika lång tid att ladda, beroende på batteriets storlek och bilens kapacitet att ta emot ström. Generellt kan man säga att alla laddbara bilar klarar att ladda minst 2 mil per timme. Många rena elbilar klarar att ladda snabbare än så.