Bidrag för laddinstallationer

Stöd för laddstation för flerbostadshus, företag och organisationer

För er som installerar GAROs laddningspunkter på företag, i bostadsrättföreningar eller inom andra organisationer där laddstationerna används av anställda eller medlemmar i föreningen eller organisationen, finns ett särskilt stöd att söka.

Detta stöd ingick tidigare i det som kallas Klimatklivet, men har separerats från det för att göra ansökningsförfarandet lättare och för att göra det möjligt att ansöka om bidraget i efterhand.

Viktigt att veta är att ansökan om bidrag måste skickas in senast sex månader efter att installationsarbetet slutförts. Stödet betalas ut som ett engångsbelopp med högst 50 % av de kostnader som är bidragsberättigade, dock max 15 000 kronor per laddningspunkt.

Läs mer bidraget på Naturvårdsverkets hemsida, där kan ni också göra ansökan direkt med Bank-ID eller ladda ner ansökningsblanketter.