Laddbox för bostadsrättsföreningar & flerbostadshus

GARO laddbox med G-Cloud ger komplett lösning

GARO laddbox är utvecklad för enkel, säker och effektiv fordonsladdning i anslutning till flerbostadshus, med möjlighet att koppla upp till 32 enheter till samma elcentral. Det är en utmärkt laddbox/elbilsladdare för din bostadsrättsförening. Laddboxen har ett inbyggt smart masterkort för trådlös uppkoppling mot fastighetens nätverk och är förberedd för dynamisk lastbalansering för att inte överbelasta husets säkring. Behöriga användare låser upp med en RFID-tag. Med G-Cloud erhålls en samlad mätinsamlingstjänst som går att bryta ner till varje användare, laddare och period. I enlighet med kraven från Elinstallationsreglerna är laddboxen försedd med DC-övervakning, vilken fungerar som en smartare version av jordfelsbrytare typ B. Den inbyggda energimätaren gör att GARO laddbox uppfyller kraven för bidrag från Naturvårdsverket. Laddboxen går att montera på vägg eller stolpe.

Samlad mätinsamling med G-Cloud

Samlad mätinsamling med G-Cloud

Med en eller flera GARO laddboxar uppkopplade mot G-Cloud erhålls en samlad mätinsamlingstjänst som går att bryta ner till varje användare, laddare och period. Detta är något som kommer öka attraktionsvärdet på fastigheten och gör att det går att ta rättvist betalt med ett specificerat påslag på hyran.

Lastbalansering skyddar säkringarna

Lastbalansering skyddar säkringarna

När GARO laddbox ansluts till fastighetens elcentral avläses energimätaren i realtid. Förprogrammerade gränsvärden ser till att de vanliga huvudsäkringarna kan klara ladduppdraget utan att ni behöver säkra upp till ett dyrare årsabonnemang. Genom att aktivera den dynamiska lastbalanseringen känner laddboxen av hela husets samtida elförbrukning och anpassar laddeffekten därefter. Det gör att huvudsäkringen aldrig överbelastas medan laddströmmen till bilen kan variera mellan 6A och 32A.

Viktigt att tänka på

Viktigt att tänka på

För säker elbilsladdning behövs en laddstation med Typ-2 don som klarar hög belastning under lång tid. Elsäkerhetsverket avråder också från regelbunden laddning i vanliga vägg- eller motorvärmaruttag. Den laddkabel med kontrollbox som oftast följer med fordonet är normalt avsedd för temporär nödlösning och klarar inte återkommande hög belastning under längre tider.

För att ladda en elbil måste det finnas en jordfelsbrytare typ A med DC-detektor eller jordfelsbrytare typ B. Detta finns redan integrerat i GARO laddbox.