Hjälp & Support

Vad kan vi hjälpa dig med?

Har du en GARO laddstation eller laddbox installerad i din villa, fastighet eller på din arbetsplats och vill ha teknisk support? Då ska du kontakta din elinstallatör, det är de som ska hjälpa dig med support gällande din installation och dess funktion.

Nedan har vi listat några av de vanligaste allmänna frågorna som vi hoppas kan vara till din hjälp. Om inte, kontakta gärna din närmaste installatör för mer info.

Är du återförsäljare eller installatör kan du läsa mer under fliken installatör.

 • Hur loggar jag in i min laddbox?

  GARO Laddbox

  1. Se till att laddboxen är i tillslaget läge.
  2. Kontrollera serienumret/SSID och lösenordet på etiketten som sitter på laddboxens skjutlucka. Om luckan är låst, låser du upp luckan med medföljande nyckel.
  3. Anteckna serienumret/SSID och lösenordet för framtida referens.
  4. Leta upp laddboxens SSID-namn bland de trådlösa nätverken som visas i din telefon, på surfplattan eller i datorn.
  5. Anslut till laddboxens trådlösa nätverk och ange lösenordet. 
  6. Öppna webbläsaren i din enhet. Laddboxens webbplats kommer att visas per automatik. Skulle den inte göra det, skriver du in webbadressen: 172.24.1.1


  GARO Laddbox+
  Som slutanvändare kan du ej logga in i boxen. Kontakta eller logga in via din backend operatör.

  LS4 Basic
  Som slutanvändare kan du ej logga in i laddstationen.

  LS4 Smart
  Som slutanvändare kan du ej logga in i laddstationen. Kontakta eller logga in via din backend operatör.

 • Hur ansluter jag min laddbox till mitt nätverk hemma?

  GARO Laddbox

   1. Se till att laddboxen är i tillslaget läge.
   2. Kontrollera serienumret/SSID och lösenordet på etiketten som sitter på laddboxens skjutlucka. Om luckan är låst, låser du upp luckan med medföljande nyckel.
   3. Anteckna serienumret/SSID och lösenordet för framtida referens.
   4. Leta upp laddboxens SSID-namn bland de trådlösa nätverken som visas i din telefon, på surfplattan eller i datorn.
   5. Anslut till laddboxens trådlösa nätverk och ange lösenordet.  
   6. Öppna webbläsaren i din enhet. Laddboxens webbplats kommer att visas per automatik. Skulle den inte göra det, skriver du in webbadressen chargebox.garo.se
   7. Se din manual
 • Hur uppdaterar jag min laddbox?

  GARO Laddbox
  Du kan uppdatera din laddbox via interfacet i laddaren. Logga in på din laddare och tryck på uppdatera. Laddare måste vara uppkopplad mot internet för att kunna hämta senaste mjukvaran. Är laddboxen ej uppkopplad mot internet finns en manual för hanteringen.

  GARO Laddbox+
  Kontakta din installatör eller er backend operatör.

  LS4 Basic
  Kontakta din installatör eller er backend operatör.

  LS4 Smart
  Kontakta din installatör eller er backend operatör. 

 • Säkringarna går. Vad kan vara fel och vad ska jag göra?

  GARO Laddbox
  Då du upplever att säkringarna ej håller vid laddning är det viktigt att din installatör dubbelkollar så att er laddbox är inställd korrekt för er huvudsäkring och ev gruppsäkring i fastigheten. Kontakta din installatör. 

  GARO Laddbox+
  Kontakta er backend operatör som kan hjälpa er att ställa om er laddbox efter era förhållanden i fastigheten. (Laddboxen kommer färdig configurerad från fabrik efter beställning). 

  LS4 Basic
  Kontakta vår support och service avdelning. Vi skickar ut en GARO-certifiread tekniker som hjälper er ställa om laddare. (Laddstationen kommer färdig configurerad från fabrik efter beställning). 

  LS4 Smart
  Kontakta er backend operatör som kan hjälpa er att ställa om er laddstation efter era förhållande i fastigheten. (Laddstationen kommer färdig configurerad från fabrik efter beställning). 

 • Hur fungerar lastbalanseringen och vad kan jag tänka på?

  Lastbalansering är ett sätt att förhindra att huvudsäkringen löser ut om det blir ett för stort effektuttag om alla bilar laddar samtidigt och det samtidigt i fastigheten förbrukas mycket ström.

  GARO Laddboxar
  I våra laddboxar finns den funktionen som standard, det enda som behöver göras är att i elcentralen kompletteras med en Modbus energimätare som kopplas till laddboxarna via en buskabel.

  LS4 Basic och LS4 Smart
  I våra LS4 finns den funktionen som ett tillval där laddarna i ett kluster kommunicerar via LAN-kabel.

  Blir det en överlast på någon av L1 L2 eller L3 i din fastighet, bryter lastbalanseringen samtliga tre faser ut till din laddare. Därför är det viktigt att kontrollerar så du inte har en snebelastning i er fastighet.

  Samtliga pluggin- samt elbilar har en ladd start på 6 A. Det innebär att det det måste finnas minst 6A över i din fastighet för att laddning skall starta.

  Läs mer om dynamisk lastbalansering här.

 • Bilen laddar ej, vad ska jag göra?

  Kontakta er installatör eller återförsäljare som hjälper er med felorsaken. Har ni ett serviceavtal, kontaktar ni er servicepartner. 

 • Vad är RFID?

  RFID är ett protokoll och en hantering för att logga in och identifiera användaren på laddstationen. Fördelen med RFID är att kunna hantera vilka som har rätt att nyttja enheten eller se vem som har rapporterat laddning. För användning av G-Cloud bör du har RFID på din laddare.

 • Varför Wifi-kort?

  Wifi-kort ger dig möjlighet att uppdatera din laddare samt koppla upp din laddare mot ditt hemmanätverk. Då nya bilar möter marknaden sker en del uppdateringar i bilarna vilket innebär att du behöver uppdatera din laddare. Uppdatering av din mjukvara är att framtidsäkra din laddstation. 

  Monteras flera GARO Laddboxar i kluster räcker det med Wifi-kort i masterboxen.

 • Hur fungera chargebox.garo.se?

  Då din box är uppkopplad i ditt hemmanätverk kan du enkel logga in via chargebox.garo.se. Mer information hittar du i manualen för din laddbox. 

 • Kan jag byta Typ2 uttag till fast kabel?

  Ja, du kan byta till fast kabel men hjälp av din installatör. 

 • Vad är G-Gloud?

  Med en eller flera GARO laddboxar uppkopplade mot G-Cloud erhålls en samlad mätinsamlingstjänst som går att bryta ner till varje användare, laddare och period. Detta är något som kommer öka attraktionsvärdet på fastigheten och gör att det går att ta rättvist betalt med ett specificerat påslag på hyran.

  Läs mer

 • DC- övervakning Jordfelsbrytare TypA eller TypB

  Enligt elinstallationsreglerna kap.722.531.2.101. ska varje ladduttag individuellt skyddas av en jordfelsbrytare typ B eller typ A i kombination med DC-övervakning. Det är viktigt att ha rätt skydd i en anläggning för elfordonsladdning för att uppnå elsäkerhet och personskydd. 

 • Förklaring kring CP & PP- stifts funktion

  Kommunikationsstift mellan laddare och bil i uttaget.
  CP (Control Pilot)- Sköter till och frånslag samt kommunikationen mellan laddare och bil.
  PP (Proximity Pilot)- Kontrollerar kabeln och säkerställer den laddströmmen som inkopplad kabel klarar mot bil.

 • Skötsel och underhåll GARO Laddstation LS4

  Laddstationerna LS4 är i princip underhålls fria men måste regelbundet kontrolleras av ägaren med avseende på defekter på uttag resp. laddningskontakt (inklusive laddningskabel) samt skador på fastigheten.

  För att garanti ska gälla måste service utföras 1 ggr/år och ska vara dokumenterad. För att utföra servicen krävs allmän behörighet EL, dvs. endast en behörig installatör får utföra servicen. Servicen utförs genom besiktning av laddstationens yttre och inre delar, motionering av komponenter och funktionskontroll.

  Det årliga underhållet av laddstationen baseras på SEK Handbok 444, Elinstallationsreglerna SS 436 40 00 utg.3 kap. 6.5 Periodisk kontroll. Denna periodiska kontroll skall även dokumenteras enligt kap. 6.5.3.1 samt enligt nedan som är utdrag ur installationsmanualen för LS4.

  Önskar man hjälp eller en möjlighet till förlängd garanti kontakt vår service organisation.