Vanliga frågor

 • Fast grönt ljus

  Orsak 1
  Laddaren är redo för att börja ladda bilen

  Orsak 2
  Du har anslutit bilen men laddaren hittar ej bilen

  Åtgärd

  • Kontrollera att CP-signalkabel från handske/uttag är ansluten korrekt på boten kortet.
  • Kontrollera så att CP-signal i laddkabel ej har brott på sig.
  • Bryt strömmen till laddboxen och se om fel kan avhjälpas med en uppdatering. 


  Har du testat allt men inget fungerar, kontakta GARO support (glöm ej artikelnr)

 • Blinkande grönt

  Orsak 1
  Bilen är färdigladdad.

  Orsak 2
  Bilen är ansluten men laddar ej.

  Åtgärd 

  • Kontrollera bilen inställningar (t.ex. växelspak, bilen låst, timer).
  • Kontrollera att SW1-->DIP4 är ställd till ON.
  • Kontrollera så att inte kontaktormanövern är felkopplad (A1 ska vara inkopplad på port nr 3 uppifrån på snabbkoppling på bottenkort).
  • Kontaktorn drar ej av någon anledning. Kontrollera att manöverspänning är 220-230V mellan A1 och A2 på kontaktor.
   • Om manöverspänning saknas, kontrollera inkoppling av kontaktormanöver (A1 ska vara inkopplad på port nr 3 uppifrån på snabbkoppling på bottenkort)
   • Om manöverspänning finns; byt ut kontaktor.
  • Resetaslaven på SW3 på botten kortet (sitter i nederkant på laddaren. Du ska ha spänning på när du gör det och hålla intryckt tills den piper 1 gg sen släpper du och sen är det bara vänta 10-15min)
  • Kontrollera i webinterface (endast WLAN) att laddning inte är blockerad.
  • Prova att ta bort WLAN-modul och se om laddning startar utan denna. Om den då startar, uppdatera/byt ut WLAN-modul.

  Om du har testat allting och inget fungerar, kontakta GARO support (Glöm ej M-nummer).

 • Felaktigt SSID

  Orsak 1
  SSID stämmer ej överens med det som står på klisterlappen i boxen.

  Orsak 2
  Man får upp GLB8989898 istället för det SSID som står på klisterlappen.

  Åtgärd 1
  Kontakta support@garo.se för att få det korrekta lösenordet till er box.

  Åtgärd 2
  WLAN modulen har ej kontakt med bottenkortet av någon anledning.

  1. Wifi modulen är inte riktigt intryckt i bottenkortet.
  2. Ett eller flera stift på den 40-poliga kontakten är böjda.
  3. Man har satt i WLAN modulen felaktigt i den 40-poliga kontakten på bottenkortet.

  Har du testat allt men inget fungerar, kontakta GARO support (glöm ej SSID nr)

 • Fast blått ljus

  Felorsak
  RFID godkänt, inväntar bilen.

  Åtgärd
  Vill den ej gå över i nästa läge så bör du kontrollera bilens inställningar.

 • Pulserande blått ljus

  Orsak
  Laddning pågår, bil laddas.

  Felorsak 
  Bilen laddas ej.

  Åtgärd 1
  Kontaktorn drar ej av någon anledning. Kontrollera att manöverspänning är 220-230V mellan A1 och A2 på kontaktor.

  Åtgärd 2
  Om manöverspänning saknas, kontrollera inkoppling av kontaktormanöver (A1 ska vara inkopplad på port nr 3 uppifrån på snabbkoppling på bottenkort)

  Åtgärd 3
  Om manöverspänning finns; byt ut kontaktor.

  Har du testat allt men inget fungerar, kontakta GARO support (glöm ej artikelnr)

 • Fast rött ljus

  Felorsak 
  Skyddsbrytare har löst ut.

  Åtgärd 1
  Kontrollera brytare och återställ.

  Åtgärd 2
  Kontrollera att starkströms-snabbkopplingen är ordentligt inkopplad. (Port 1 uppifrån ska ha 230V för att laddare ska indikera grönt.)

  Har du testat allt men inget fungerar, kontakta GARO support (glöm ej artikelnr)

 • Blinkande rött ljus

  Felorsak
  DC-läckage upptäckt

  Åtgärd
  Kan enbart inträffa under laddning - Återställ genom att koppla bort bil - Återställs även automatiskt efter 15 min.

  Har du testat allt men inget fungerar, kontakta GARO support (glöm ej artikelnr)

 • Fast lila ljus

  Felorsak
  Hög temperatur i laddaren.

  Åtgärd 
  Är laddboxen monterad i ett läge där den är utsatt för sol?
  (Bör inte inträffa utan ansluten bil och hög effekt (3-fas 32A). Om hög temp utan ansluten bil, troligtvis fel på temperaturgivare - bottenkort måste bytas.

  Har du testat allt men inget fungerar, kontakta GARO support (glöm ej artikelnr).


 • Fast gult ljus

  Felorsak
  Defekt laddkabel. 

  Åtgärd 1
  Kontrollera så CP / PP stiften har god kontakt mellan laddare och bil.

  Åtgärd 2
  Kontrollera Dip 4 – SW2 (Kontrollera SW2-->DIP4.  Skall stå i ON vid fast kabel. OFF vid uttag.) • Blinkande gult ljus (återkommande ljudsignal)

  Felorsak 1
  Låsning av kabeln misslyckas.

  Åtgärd

  • Kontrollera botten av uttaget om packning lossnat och fastnat i botten av uttag. Dra i så fall ut den och kasta den (montera ej tillbaka den).
  • Låsmotorn i uttaget kan inte låsa (snett monterat, trasigt)
  • Har man tagit bort packningen på ett nytt uttag så blir det glapp i uttaget och problem med låsning

  Felorsak 2
  Är det fast monterad kabel eller uttag?

  Åtgärd
  Kontrollera SW2-->DIP4. Skall stå i ON vid fast kabel. OFF vid Uttag.

  Felorsak 3
  Kommunikationen mellan laddboxar kopplat i kluster saknar kontakt.

  Åtgärd
  Kontrollera er installerade kommunikations slinga mellan ladd boxarna att den är rätt inkopplad samt hel.


  Har du testat allt men inget fungerar, kontakta GARO support (glöm ej artikelnr)

 • Rött/grönt/gult ljus

  Felorsak
  DC-felövervakaren har problem vid kalibrering. 

  Orsak
  Bryt strömmen till laddaren och låt den vara strömlös i 30 sekunder innan ström slås på igen. Laddaren kommer att genomföra en omkalibrering av modulen vid uppstart. Återkommer problemet, reklamera DC-ringen med hjälp av din återförsäljare handelsvägen.

  Har du testat allt men inget fungerar, kontakta GARO support (glöm ej artikelnr)

 • Laddaren är svart

  Åtgärd

  • Testa bryta strömmen 60sek för att sedan slå på.
  • Kontrollera starkströms snabbkopplingen så den är ordentligt ansluten i bottenkort.
  • Kontrollera 2A-glassäkring uppe till vänster på bottenkort. (Har denna gått sönder kan man testa att byta den. Dock hög risk att den går igen sönder så snart strömmen slås på igen).

  Har du testat allt men inget fungerar, kontakta GARO support (glöm ej artikelnr)

 • Blått ljus/rött ljus

  Felorsak
  Programuppdatering pågår.

 • Vit ljuspuls var 60sek med kort ljudsignal

  Felorsak
  DLM ur funktion. Laddbox försatt i nödströmsläge och levererar max 6A till fordon.

  Åtgärd
  Om masterbox+slavar uppvisar detta beteende:

  • Kontrollera att extern mätare har spänning och att adress är satt till "100".
  • Kontrollera att symbolen RX/TX blinkar i displayen på mätaren (enbart 3-fas). Blinkar den inte kommunicerar inte mätare och laddbox. Kontrollera kablage och adress i mätare.
  • Vilket kablage har använts? --> Partvinnat är minimumkrav men skärmning rekommenderas i installationer med risk för störningar.
  • Kontrollera FW i master (instabil mot extern mätare i FW-versioner under 100)

  Om enbart en eller flera slavar i ett kluster uppvisar detta beteende:

  • Kontrollera att SW1-->DIP6 är satt till "ON" i första och sista laddbox i modbusslingan (Data link-slingan som förbinder master med slavar). Kontrollera att övriga boxar har denna satt till "OFF".
  • Kontrollera att modbuskablaget inte är skadat eller dåligt anslutet någonstans i "Data link"-slingan (börja söka på modbuskablaget mellan sista fungerande och första icke fungerande laddbox).
  • För att söka felaktig laddbox som kan störa ut hela klustret --> Dela klustret på mitten genom att bryta "Datalink"-bussen i mitten. Kontrollera om vitblinket försvinner. Om NEJ, dela igen, fortsätt till vitblink upphör. Koppla därefter till en laddbox i taget tills vitblinket kommer tillbaka. Denna box/bottenkort är felkällan och måste bytas ut mot ny.

  Har du testat allt men inget fungerar, kontakta GARO support (glöm ej artikelnr)

 • Blinkar blått var 3e sekund

  Felorsak
  Remote control (fjärrstyrning) är aktiverat, eller schema styrning i webinterfacet.

  Åtgärd
  Åtgärd 1 = Kontrollera SW1 Dip4 som ska stå i läge ON om du ej ska använda funktionen.
  Åtgärd 2 = Kontrollera webinterfacet så du ej aktiverat scemastyrning.

  Har du testat allt men inget fungerar, kontakta GARO support (glöm ej artikelnr)