Vilka regler gäller installation av laddboxar och stationer?

Laddning i vanligt hushållsuttag

Laddning i vanligt hushållsuttag

Enligt Elsäkerhetsverket rekommenderas inte regelbunden elbilsladdning i vanliga hushållsuttag, s.k schukoladdning. Detta bör endast användas som en temporär lösning när man inte har tillgång till en laddbox eller laddstation, exempelvis vid sommarstugan eller på tillfälligt besök. Då bör man också ha uppsikt över laddningen samt begränsa laddströmmen till 8-10 Ampere. Konsekvensen av felaktig laddning kan bli ödesdiger, då det kan bli varmgång i uttag och ledningar. Detta kan skapa risk för brand vid långvarigt användande samt leda till att fastighetens jordfelsbrytare inte fungerar korrekt. 

Säker laddning av laddbara fordon

Power Circle, elbranschens intresseorganisation, har gjort följande film om elbilsladdning ur ett elsäkerhetsperspektiv. I filmen intervjuas Mikael Carlsson som jobbar på Elsäkerhetsverket.  

 

Detta säger elinstallationsreglerna

Detta säger elinstallationsreglerna

Vid inkoppling av laddbox eller laddstation skall, enligt elinstallationsreglerna SS 436 40 00, varje inkopplingspunkt individuellt skyddas av jordfelsbrytare Typ A i kombination med DC-felövervakning eller jordfelsbrytare Typ B. Detta gäller både 1-fas och 3-fas laddstationer, som är bestyckade med kontaktdon anpassade för elfordonsladdning. Anledningen till detta är att det vid laddning av elfordon kan uppstå DC-felströmmar från bilens omvandlare, vilket kan ge upphov till en mättad spole i vanliga jordfelsbrytare av typ A. I praktiken innebär det att jordfelsbrytaren sätts ur funktion.