Beställning G-Cloud

Anläggningsinformation
Huvudområdets namn i G-Cloud (kan exempelvis vara adress, företagsnamn eller fastighetsbeteckning).
Antal laddpunkter som ingår i anläggningen.
Administratör av anläggningen
Administratörens namn.
E-post dit inloggningsuppgifter skickas.
Ange telefonnummer.
Installatör av anläggningen
Namn på installatör.
E-postadress till installatör.
Telefonnummer till installatör.
Fakturauppgifter
Ange namn på fakturamottagare.
Ange fullständig fakturadress.
E-post till organisationen.
Organisationsnummer på format SE999999999901
E-post för fakturering
Ange önskad märkning (frivilligt).
Telefonnummer till organisationen.
Övriga uppgifter
Frivilliga övriga uppgifter eller meddelande (ex när anläggning ska tas i drift etc.)
Allmänna villkor

Våra allmänna villkor finns på denna länk.